امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آپدیت ظرفیت ایالتها در سال مالی جاری

تاسمانیا امروز گزارشی مبنی بر افزایش سقف ظرفیت اسپانسری ۴۹۱-۱۹۰ خود اعلام کرد. ظاهرا و بدلیل افزایش درخواست اسپانسری این منطقه اداره مهاجرت ظرفیت را کمی تغییر داده است و با کاهش ۱۵۰ ظرفیت از ویزای ۴۹۱ این ظرفیت را به ظرفیت ویزای ۱۹۰ این منطقه اختصاص داده است. 

در همین راستا ایالت ویکتوریا نیز ۱۴۰۰ سهم از ظرفیت ۴۹۱ خود را به ظرفیت ۱۹۰ انتقال داده است .
ایالت استرالیا جنوبی ظرفیت های کنونی خود را جابجا نکرد، بلکه ۳۰۰ ظرفیت به سقف ۱۹۰ و ۵۰۰ ظرفیت به سقف های در نظر گرفته شده اسپانسری ۴۹۱ افزوده است.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری / موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top