امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش رسمی اداره مهاجرت در خصوص راند دعوتنامه در ماه جون 2020 منتشر شد.

تعداد دعوتنامه های صادر شده در راند 11 جون 2020 به شرح زیر است :

تعداد 170 دعوتنامه برای ویزای 189 صادر گردیده است همچنین تعداد 30 دعوتنامه برای ویزای 491 فامیلی صادر گردید. بر اساس این گزارش، حداقل امتیاز دعوت شده در این راند 85 امتیاز بوده است .

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top