امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش رسمی اداره مهاجرت در خصوص راند دعوتنامه در ماه جون 2020 منتشر شد.

تعداد دعوتنامه های صادر شده در راند 11 جون 2020 به شرح زیر است :

تعداد 170 دعوتنامه برای ویزای 189 صادر گردیده است همچنین تعداد 30 دعوتنامه برای ویزای 491 فامیلی صادر گردید. بر اساس این گزارش، حداقل امتیاز دعوت شده در این راند 85 امتیاز بوده است .

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top