امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 2 مارچ 2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 2 مارچ 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 110 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر شد. کلیه ماتریکس های 75 تا 110 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 14 دسامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 131 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 95 امتیازی و همچنین 65 امتیازی هایی که تا تاریخ 1 ژانویه 2020 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی تا تاریخ 17 مارچ 2020 برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top