امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 2 مارچ 2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 2 مارچ 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 110 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر شد. کلیه ماتریکس های 75 تا 110 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 14 دسامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 131 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 95 امتیازی و همچنین 65 امتیازی هایی که تا تاریخ 1 ژانویه 2020 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی تا تاریخ 17 مارچ 2020 برگزار خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top