امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

فرم ارزیابی ویزای اسکیل ورکر

فرم ارزیابی پرونده مهاجرتی شما:

متقاضی ویزا:

اطلاعات شخصی:

نام:

نام خانوادگی:

شماره تلفن:

تاریخ تولد:

ایمیل:

وضعیت تاهل (در صورت تاهل فرم جداگانه ای برای همسر تکمیل شود):

سوابق شغلی:

شغل فعلی:

سوابق شغلی مرتبط در 10 سال گذشته:

مدارک تحصیلی:

مدرک تحصیلی 1:

رشته تحصیلی:

دانشگاه / موسسه آموزشی:

تاریخ فارغ التحصیلی:

مدرک تحصیلی 2:

رشته تحصیلی:

دانشگاه / موسسه آموزشی:

تاریخ فارغ التحصیلی:

سایر اطلاعات:

نمره آیلتس یا تافل:

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top