امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

ویزای مهارت شغلی استرالیا

ویزای مهارت شغلی استرالیا یکی از راههای اخذ اقامت دائم یا موقت استرالیا می باشد، افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه کار مرتبط در زمینه رشته های تعیین شده در لیست MLTSSL و STSOL توسط دولت استرالیا هستند وامتیاز آنها حداقل به 65 امتیاز برسد می توانند از این طریق جهت مهاجرت به استرالیا اقدام نمایند. این روش یکی از متداولترین و آسانترین راههای مهاجرت به استرالیا می باشد و در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده های نیز بسیار سریعتر از گذشته می باشد.

شرایط متقاضی:

برای دریافت ویزای مهارت شغلی استرالیا شما باید شرایط زیر را داشته باشید:

1. تحصیلات و سابقه کار مرتبط با لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

2. انجام ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط سازمان های ارزشیابی مربوطه در استرالیا

3. مدرک آیلتس 6 و یا بالاتر در هر چهار مهارت

4. سن فرد متقاضی کمتر از 45 سال

5. حداقل مجموع امتیاز 65 طبق سیستم امتیازی اداره مهاجرت استرالیا

متقاضیان برای دریافت ویزای مهارت شغلی استرالیا می توانند از طریق ساب کلاسهای زیر اقدام نمایند:

 

اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 189-مستقل

اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 189 بهترین نوع ویزا جهت ورود به استرالیا می باشد زیرا به صورت مستقل بوده و به هیچ ایالت، شخص و یا سازمانی وابسته نیستید و می توانید آزادانه در هر کجای استرالیا که بخواهید ساکن شوید. این ویزا مخصوص متقاضیانی است که حد نصاب امتیاز آنها حداقل به 65 برسدو از طریق Skill Select علاقه خود را جهت مهاجرت به استرالیا اعلام نموده و دعوتنامه جهت تشکیل پرونده دریافت کرده باشند.برای این ویزا نیازی به اخذ حمایت از کارفرما و یا وابستگان فامیلی و یا ایالتی نیست.

 

ویژگی: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- از مزایای بیمه درمان رایگان(مدیکر) برخوردار شوید.

4- از حقوق بیکاری و بازنشستگی استفاده نمائید.

5- با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.

 

شرایط مورد نیاز:

جهت اخذ ویزای 189 متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1- رشته تحصیلی در لیست مشاغل MLTSSL مورد نیاز استرالیا باشد.

2- ارزیابی تخصصی در رشته تحصیلی خود را از سازمان مربوطه کسب کرده باشد.

3- حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون آیلتس را داشته باشد.

4- سن او کمتر از 45 سال باشد.

5- حداقل مجموع امتیاز 65 را بر اساس سیستم امتیازی اداره مهاجرت استرالیا کسب کرده باشد.

 

مراحل دریافت ویزا:

1- ارزیابی سوابق تحصیلی و شغلی توسط سازمان مربوطه(زمان بین 1 تا 4 ماه)

2- تکمیل فرم علاقمندی(EOI) جهت مهاجرت به استرالیا

3- دریافت دعوتنامه از طرف دولت

4- ثبت درخواست ویزا در اداره مهاجرت استرالیا

 

هزینه مهاجرت:

هزینه ویزای دائم 189 که به دولت استرالیا پرداخت میشود عبارتند از:

1- متقاضی اصلی 4045 دلار استرالیا

2- همراه بالای 18 سال 2025 دلار استرالیا

3- همراه زیر 18 سال 1010 دلار استرالیا

 

 

اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 190-اسپانسر ایالتی

اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 190مخصوص متقاضیانی است که رشته آنها در لیست مشاغل STSOL است و بر اساس سیستم امتیاز بندی مهاجرت استرالیا حداقل 55 امتیاز را کسب کرده باشند. در این ویزا یکی از ایالتهای استرالیا بعنوان ایالت اسپانسرکننده، 5 امتیاز به متقاضی اعطا میکند تا به این طریق امتیاز متقاضی به حداقل مجموع امتیاز 60 که مورد نیاز است برسد. دارندگان ویزای 190 می بایست برای مدت 2 سال در ایالت اسپانسر کننده کار و زندگی کنند.

ویژگی: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- از مزایای بیمه درمان رایگان(مدیکر) برخوردار شوید.

4- از حقوق بیکاری و بازنشستگی استفاده نمائید.

5- با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.

 

شرایط مورد نیاز:

جهت اخذ اقامت دائم 190 متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1- رشته تحصیلی در لیست مشاغل STSOL مورد نیاز استرالیا باشد.

2- ارزیابی تخصصی در رشته تحصیلی خود را از سازمان مربوطه کسب کرده باشد.

3- حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون آیلتس را داشته باشد.

4- سن او کمتر از 45 سال باشد.

5- اسپانسری یکی از ایالتها را کسب کرده باشد.

6- حداقل مجموع امتیاز 60 را بر اساس سیستم امتیازی اداره مهاجرت استرالیا کسب کرده باشد.

 

مراحل دریافت ویزا:

1- ارزیابی سوابق تحصیلی و شغلی توسط سازمان مربوطه(زمان بین 1 تا 4 ماه)

2- اعلام نام ایالت منتخب بعنوان اسپانسر و تکمیل فرم علاقمندی(EOI) جهت مهاجرت به استرالیا

3- دریافت دعوتنامه از طرف دولت

4- ثبت درخواست ویزا در اداره مهاجرت استرالیا

 

هزینه مهاجرت:

هزینه ویزای دائم 190 که به دولت استرالیا پرداخت میشود عبارتند از:

1- متقاضی اصلی 4045 دلار استرالیا

2- همراه بالای 18 سال 2025 دلار استرالیا

3- همراه زیر 18 سال 1010 دلار استرالیا

 

 

اقامت موقت استرالیا ساب کلاس 489-اسپانسر فامیلی یا مناطق کم جمعیت

اقامت موقت استرالیا ساب کلاس 489مخصوص متقاضیانی است که نتوانستند از طریق ویزاهای 189 یا 190 جهت مهاجرت به استرالیا اقدام نمایند. در این ویزا یکی از ایالتهای استرالیا یا یکی از اقوام متقاضی که در مناطق کم جمعیت استرالیا زندگی می کنند بعنوان اسپانسر 10 امتیاز به متقاضی اعطا می کنند تا به این طریق امتیاز متقاضی به حداقل مجموع امتیاز 60 و یا بالاتر که مورد نیاز تشکیل پرونده مهاجرت است برسد.این ویزا اقامت موقت 4 ساله با قید و شرط است و متقاضی متعهد است که 2 سال اول ورودش به استرالیا را درآن ایالت خاص (Designated Area) کار و زندگی کند.

ویژگی: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- به مدت 4 سال در استرالیا و 2 سال در ایالت مربوطه زندگی کنید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- همسر و فرزندان متقاضی نیز از مزایای این ویزا بهره مند میشوند.

4- بعضی خدمات مانند بیمه درمان رایگان(مدیکر) به دارندگان این ویزا تعلق نمیگیرد.

5- این ویزا در صورت داشتن شرایط، قابلیت تبدیل به ویزای دائم 887 را داراست.

 

شرایط مورد نیاز:

جهت اخذ اقامت دائم 489 متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1- رشته تحصیلی در لیست مشاغلSTSOL مورد نیاز استرالیا باشد.

2- ارزیابی تخصصی در رشته تحصیلی خود را از سازمان مربوطه کسب کرده باشد.

3- حداقل نمره 6 در هر مهارت آزمون آیلتس را داشته باشد.

4- حداقل مجموع امتیاز 50 و یا بیشتر را بر اساس سیستم امتیازی اداره مهاجرت استرالیا کسب کرده باشد.

5- سن او کمتر از 45 سال باشد.

6- اسپانسری یکی از اقوام ساکن در مناطق کم جمعیت و یا یکی از ایالتها را کسب کرده باشد.

 

مراحل دریافت ویزا:

1- ارزیابی سوابق تحصیلی و شغلی توسط سازمان مربوطه(زمان بین 1 تا 4 ماه)

2- اعلام نام ایالت منتخب بعنوان اسپانسر و تکمیل فرم علاقمندی(EOI) جهت مهاجرت به استرالیا

3- دریافت دعوتنامه از طرف دولت

4- ثبت درخواست ویزا در اداره مهاجرت استرالیا

 

هزینه مهاجرت:

هزینه ویزای دائم 489 که به دولت استرالیا پرداخت میشود عبارتند از:

1- متقاضی اصلی 4045 دلار استرالیا

2- همراه بالای 18 سال 2025 دلار استرالیا

3- همراه زیر 18 سال 1010 دلار استرالیا

 

 

ویزای موقت نیروی متخصص 476 دانشگاههای خاص

ویزای موقت نیروی متخصص 476 دانشگاههای خاص مخصوص متقاضیانی است که به تازگی در رشته های مهندسی از دانشگاههای امیر کبیر و تهران فارغ التحصیل شده اند. با این ویزا شما میتوانید به مدت 18 ماه در استرالیا کار و زندگی کنید. به این ترتیب تجربه کاری استرالیا نیز پیدا خواهید کرد که این موضوع امتیاز شما را افزایش داده و به این ترتیب می توانید در صورت داشتن شرایط لازم جهت دریافت ویزای دائم و یا موقت متخصصین ساب کلاس 189،190 و یا 489 در خود استرالیا و یا خارج از استرالیا اقدام نمایید.

ویژگی: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- در استرالیا به مدت 18 ماه اقامت داشته باشید.

2- مشغول به کار و شوید.

3- جهت تحصیلات بالاتر و حرفه ای ثبت نام کنید.

4- مهارت زبان انگلیسی خود را افزایش دهید.

 

شرایط مورد نیاز:

جهت اخذ اقامت دائم 476 متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1- فارغ التحصیل مهندسی از دانشگاه تهران و یا امیر کبیر در مقاطع لیسانس،فوق لیسانس و یا دکترا باشید.

2- بیش از 2 سال از فارغ التحصیلی شما نگذشته باشد.

3- سن شما کمتر از 31 سال باشد.

4- حداقل نمره کل 6 در آزمون آیلتس به شرطی که هیچ یک از مهارتها کمتر از 5 نباشد.

 

هزینه ویزای موقت 476 که به دولت استرالیا پرداخت میشود عبارتند از:

1- متقاضی اصلی 405 دلار استرالیا

2- همراه بالای 18 سال 200 دلار استرالیا

3- همراه زیر 18 سال 100 دلار استرالیا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل و ارسال فرمایید تاشانس موفقیت شما برای دریافت ویزای مورد نظر و یا اقامت استرالیا توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا عضو مارا بررسی گردد.

  • تست

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top