امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اداره مهاجرت استرالیا ظرفیت مشاغل سال مالی جدید 2020-2019 را منتشر کرد

شغل

ظرفیت

مدیران ساخت

4983

مدیران مهندسی

1000

مشاور مدیریت

5269

مهندسان مواد شیمیایی

1000

مشاغل مهندس عمران

3772

مهندسان برق و الکترونیک

2000

مهندس صنایع و تولید و مکانیک

1600

استاد دانشگاه

3407

تحلیلگران  سیستم

2587

برنامه نویسان

8748

کارشناس شبکه

2553

تکنسین و نقشه کش عمران

1000

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top