امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

مقاله شماره 2- انتخاب ساختار بیزینس برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی

1) خویش فرما:فرد مالک بیزنیس بصورت قانونی مسئول تمام تعهدات بیزینس از قبیل بدهی و زیان خواهد بود و فرد میباست مبلغ بازنشستگی (super) کلیه کارکنان را بپردازد.

2) شرکت : هزینه های شروع شرکت و انجام امور اداری به تناسب بیشتر از بیزینس خویش فرماست .ساختار شرکت همواره متشکل از تعدادی سهامدار است و خود بیزنیس توسط شما بعنوان مدیر اداره میشود.شما میبایست مبلغ باز نشستگی خود و کلیه کارکنان را بپردازید.شرکتها در استرالیا باید زیر نظر ASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا) ثبت شوند.

3) پارتنزشیب : تعدادی از افراد این نوع بیزینس را با نام مشترک ثبت کرده درصد سود و زیان و مدیریت بیزنیس بطور مساوی بعهده کلیه شرکاء میباشد.هزینه ایجاد این نوع بیزینس هم جزئی می باشد.

4)Trust : نوعی از بیزنیس است که فعالیت و درآمد آن جهت نفع دیگران است. ایجاد این بیزنس نسبتا پر هزینه میباشد چرا که نیاز به سند رسمی دار و سالیانه امور اداری میبایست در این خصوص انجام شود.

نکته حائز اهمیت این است که شما بعد از ثبت و شروع بیزنس برای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی و با رشد آن ،مجاز به تغییر ساختار بیزنس هستید.

برای کسب اطلاعات بیشتر برای ویزای سرماه گذاری و کارآفرینی به کانال کارآفرینی و سرمایه گذاری موسسه آراد خانم سودابه حریری  وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا بپیوندید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top