امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری
021 - 44058186 - 7
immigration.arad@gmail.com

گزارش راند اخیر ACT

راند دعوتنامه  ACT  براساس ماتریکس کانبرا در مورخه 24 می 2019 برگزار گردید. تعداد دعوتنامه های صادر شده قابل توجه می باشد . 323 دعوتنامه صادر گردیده که میزان امتیازها از 70 تا 135 همگی دعوت شده اند . 65 امتیازیهایی که ماتریکس خود را تا تاریخ 30 آوریل 2019 لاج کرده بودند نیز دعوت شدند .

راند بعدی مورخ 11 جون 2019 برگزار می گردد.

 

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top