امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

ویزای اسپانسر شغلی استرالیا

ویزای ساب کلاس 457 یک‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬4 ساله و مختص آن دسته از متقاضیانی است ‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کارفرمای‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬در استرالیا اسپانسر‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شغل مورد نظر ‬تا‭ ‬حداکثر‭ ‬۴‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬کارفرما‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پیدا‌نکردن‭ ‬یک‭ ‬تبعه‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم،‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند‭.‬شرکتهای ایرانی نیز می توانند در صورت تمایل به ایجاد شعبه ای از شرکت خود در استرالیا جهت ویزای 457 اقدام نموده و در صورت داشتن شرایط لازم برخی از مدیران و کارکنان خود را به استرالیا بفرستند. ویزای اسپانسر شغلی استرالیا موقت و 4 ساله بوده و قابلیت تبدیل به اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 186 و 187را دارد. برای‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست ویزای اسپانسر شغلی استرالیا ،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

 

شرایط مورد نیاز جهت ویزای اسپانسر شغلی ساب کلاس 457: 

1- شغل متقاضی در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد.

2- متقاضی دارای‭ ‬تخصص‭ ‬تایید‌شده‭ ‬برای‭ ‬شغل‭ ‬مذکور‭ ‬باشد.

3- کارفرما متقاضی را اسپانسر کند.

4- به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬مذکور‭ ‬مسلط‭ ‬باشد.

متقاضی میتواند در صورت تمایل اسپانسر به حمایت کردن اعضای خانواده،همسر و فرزندان خود را نیز بعنوان همراه در لیست درخواست ویزا اضافه کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل و ارسال فرمایید تاشانس موفقیت شما برای دریافت ویزای مورد نظر و یا اقامت استرالیا توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا عضو مارا بررسی گردد.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top