امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا در خصوص اولین راند دعوتنامه سال مالی جدید در جولای 2019

  طبق اطلاعات و مطابق با پیش بینی که ما قبلا در گزارشات ارائه  شده داشتیم تعداد 1000 دعوتنامه 189 صادر گردیده است.نکته قابل توجه در این راند ،صدور 100 دعوتنامه فامیلی در ویزای 489 می باشد که بسیار قابل توجه است. درراند موجود،کلیه متقاضیان بالای 80 امتیاز که تا 13 می EOI   خود را ثبت کرده اند موفق به دریافت دعوتنامه گردیدند و امتیازات ویزای 489 فامیلی نیز 80 به بالا بوده است.طبق اطلاعات و مطابق با پیش بینی که ما قبلا در گزارشات ارائه  شده داشتیم تعداد 1000 دعوتنامه 189 در جولای 2019 صادر گردیده است.نکته قابل توجه  در این راند ،صدور 100 دعوتنامه فامیلی در ویزای 489 می باشد که بسیار قابل توجه است.در راند موجود،کلیه متقاضیان بالای 80 امتیاز که تا 13 می EOI   خود را ثبت کرده اند موفق به دریافت دعوتنامه گردیدند و امتیازات ویزای 489 فامیلی نیز 80 به بالا بوده است.

   شغل

ظرفیت

  مهندس الکترونیک                

80

 صنایع ،مکانیک،تولید             

80

سایر مهندسین                      

80

تحلیلگران سیستم                   

80

برنامه نویس                         

80

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top