امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا در خصوص اولین راند دعوتنامه سال مالی جدید در جولای 2019

   شغل

ظرفیت

  مهندس الکترونیک                

80

 صنایع ،مکانیک،تولید             

80

سایر مهندسین                      

80

تحلیلگران سیستم                   

80

برنامه نویس                         

80

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top