امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش غیررسمی اداره مهاجرت در خصوص راند 11 اکتبر 2019 برگزار شد

راند 11 اکتبر 2019 برگزار شد و براساس گزارش غیررسمی در این راند بیش از 1000 دعوتنامه صادر گردیده است.که نشان دهنده افزایش بسیار خوب در جهت کاهش دعوتنامه در ماههای قبل می باشد. در راند موجود 60 درصد از دعوت شدگان از مشاغل پروراتا و 40 درصد نان پروراتا بوده است .

کلیه مشاغل ناپروراتا 85 امتیازی فوری دعوتنامه گرفتند و حتی 80 امتیازیهای که تا 4 جون 2019  EOI  خود را لاج کرده بودند هم موفق  به دریافت دعو تنامه شدند. مشاغل پروراتا هم 85 به بالا دعوتنامه گرفته اند البته در شغل مهندسی الکترونیک  متقاضیان 80 امتیازی که  8 تا 4 جون 2019 EOI لاج کردند هم موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top