امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

آخرین اخبار تغییرات در خصوص مهاجرت به استرالیا

تغییرات مهمی در لیست مشاغل استرالیا صورت گرفته که از تاریخ 2017/04/19 قابل اجرا می باشد. این تغییرات شامل تغییر در ویزاهای اقامت استرالیا از طریق مهارت شغلی، ویزاهای موقت کار 457 و ویزاهای دائم اسپانسر شغلی می باشد.

از این پس لیست مشاغل جدید با عنوان MLTSSL جایگزین لیست مشاغل SOL می باشد. در حال حاضر هیچگونه تغییری در مشاغل موجود در این لیست صورت نگرفته است. افرادی که قصد مهاجرت از طریق اقامت دائم 189، اقامت موقت با اسپانسر فامیلی 489 و ویزای موقت (دانشگاههای خاص) 485 را دارند می بایست شغلشان در این لیست وجود داشته باشد.

لیست مشاغل CSOL نیز هم اکنون با نام STSOL معرفی گردیده و افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت دائم 190، اقامت موقت 489 با اسپانسر ایالتی و ویزای اسپانسر شغلی 186(ورود مستقیم) ،ویزاهای موقت کار 457 و ویزای 407 را دارند می بایست شغلشان در این لیست وجود داشته باشد. در تغییرات اخیر تعداد 200 رشته از این لیست حذف گردید.

کلیه مشاغل لیست MLTSSL در لیست STSOL وجود دارد و تنها 16 شغل در لیست STSOL وجود ندارد و این بدان معناست که امکان اخذ اسپانسر ایالتی ویزای 190 و با اسپانسر کارفرما برای این 16 شغل وجود ندارد. این 16 شغل عبارتند از:

Project Builder ANZSCO 133112
Production Manager (Mining) ANZSCO 133513
Medical Administrator ANZSCO 134211
Ship's Engineer ANZSCO 231212
Ship's Master ANZSCO 231213
Ship's Officer ANZSCO 231214
Chemical Engineer ANZSCO 233111
Materials Engineer ANZSCO 233112
Electronics Engineer ANZSCO 233411
Industrial Engineer ANZSCO 233511
Production or Plant Engineer ANZSCO 233513
Civil Engineering Technician ANZSCO 312212
Telecommunications Network Planner ANZSCO 313213
Pressure Welder ANZSCO 322312
Stonemason ANZSCO 331112
Electrical Linesworker ANZSCO 342211
پیش بینی میشود این 16 شغل از ابتدای جولای 2017  کلا" از لیست مشاغل MLTSSL استرالیا حذف شوند.

در ضمن تعداد 24 شغل در لیست STSOL وجود دارد که تنها جهت ویزاهای 489 (اسپانسر ایالتی)، ویزای 186 و ویزای 457 باز می باشند. این مشاغل عبارتند از:

Aquaculture Farmer ANZSCO 121111
Cotton Grower ANZSCO 121211
Flower Grower ANZSCO 121212
Fruit or Nut Grower ANZSCO 121213
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) ANZSCO 121214
Grape Grower ANZSCO 121215
Mixed Crop Farmer ANZSCO 121216
Sugar Cane Grower ANZSCO 121217
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) ANZSCO 121221
Crop Farmers (nec) ANZSCO 121299
Apiarist ANZSCO 121311
Beef Cattle Farmer ANZSCO 121312
Dairy Cattle Farmer ANZSCO 121313
Horse Breeder ANZSCO 121316
Mixed Livestock Farmer ANZSCO 121317
Pig Farmer ANZSCO 121318
Poultry Farmer ANZSCO 121321
Sheep Farmer ANZSCO 121322
Livestock Farmers (nec) ANZSCO 121399
Mixed Crop & Livestock Farmer ANZSCO 121411
Production Manager (Forestry) ANZSCO 133511
Wine Maker ANZSCO 234213
Agricultural Technician ANZSCO 311111
Primary Products Inspectors (nec) ANZSCO 311399
افرادی که قبل از 18 آوریل 2017 دعوتنامه دریافت کرده اند مشمول این تغییرات نمی گردند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top