امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

استرالیا دومین کشور در جهان است که به زنان حق رای داد.

نخستین بار دادن حق رای به زنان در سال 1893 از ایالت استرالیای جنوبی آغاز شد .پس از آن، در سال 1902 با تصویب قانون حق رای عمومی برای زنان ، استرالیا دومین کشور جهان بعد از نیوزلند شد که به زنان حق رای داد و در آن سال زنان برای بار نخست در انتخابات ملی آن کشور شرکت کردند.

هم‌زمان در همان دوره استرالیا اجازه ورود زنان به پارلمان را نیز صادر کرد.

به خاطر هم‌زمانی این دو رویداد با هم استرالیا به نخستین کشور دنیا تبدیل گردید که در آن زنان از حقوق کامل سیاسی برخوردار بودند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top