امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

سازمان مارا چه سازمانی است ؟

بخش اول بخش ثبت و توسعه و کنترل:‌ این بخش وظیفه بررسی افراد از جهت دارا بودن شرایط لازم را دارد. کنترل اعضا از لحاظ تطبیق شرایط آنها با کدهای رفتاری (Code of Conduct) نیز بر عهده این سازمان است. در حقیقت این بخش استانداردهای رفتاری که بایستی از سوی این افراد در حیطه کار حرفه ای آنها رعایت شود را کنترل می کند.

بخش دوم استانداردهای حرفه ای و اتحاد:‌ این بخش نگرانی های متقاضیان را در راستای امور مهاجرت بررسی می کند و هر گونه شک و شبهه ای را از بین می برد. از سوی دیگر به شکایت های واصله علیه وکلا نیز رسیدگی می کند. به علاوه این بخش وظیفه دارد در راستای استانداردهای رفتاری وکلا را راهنمایی و توصیه های مناسب به آنها ارائه دهد.

بخش سوم پشتیبانی و تنظیم مقررات و هماهنگی بخش ها:‌ این بخش مسئولیت پشتیبانی و هماهنگی عملکرد سایر بخش ها را عهده دار است. همچنین این بخش می بایست استراتژی های تعامل با موکلین را توسعه و اجرا نماید.

این سازمان تمام انتظاراتی که شما به عنوان موکل از وکیل خود دارید و یا بالعکس را شفاف سازی می کند. انتخاب وکیل با شماره عضویت در سازمان MARA این اطمینان خاطر را به شما می دهد که مراحل مهاجرت شما در مسیر درست قرار گیرد و شما را به نتیجه مطلوب نزدیکتر نماید.

سرکار خانم سودابه حریری دانش آموخته حقوق مهاجرت از دانشگاه ملی استرالیا هستند که با شماره ثبت 1687507 در سازمان MARA به ثبت رسیده اند. شما می‌توانید اطلاعات ایشان را در آدرس زیر در سایت سازمان دولتی MARA مشاهده فرمایید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top