امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

اطلاعیه استرالیا جنوبی در جهت جذب نیروی بیشتر

نخست وزیر استرالیای جنوبی، استیون مارشال ، استراتژی جدید خود را برای رشد جمعیت ایالت اعلام کرده است. این استراتژی شامل امتیازاتی برای دانش آموزان خارجی می باشد تا مدت زمان بیشتری را پس از پایان فارغ التحصیلی در این ایالت بمانند . هم چنین این ایالت در صدد برنامه ریزی های است تا با در نظر گرفتن کل ایالت بعنوان منظقه ریجنال، بتواند سهم بیشتری برای جذب نیروی اسکیل ورکر داشته باشند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top