امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

نتایج رسمی دعوتنامه های صادر شده (189) در 11 اکتبر 2018

نتایج ویزاهای مهارت (Skill Select) برای سابکلاس 189 در راند 11 اکتبر 2018 منتشر شد:

بر طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان مهاجرت استرالیا، تعداد 4340 عدد دعوتنامه صادر شد که در مقایسه با راند قبل (2490) افزایش فوق العاده ای داشته است

حداقل امتیاز برای رشته های غیر پروراتا برای ویزای  189همان 70 امتیاز باقی ماند.

شرایط برای اکثر رشته های پروراتا به منوال قبل باقی ماند اگرچه که امتیاز مورد نیاز رشته Software and Applications Programmers از 75 به 70 امتیاز کاهش  یافت.

همچنین به طور مشابه در این راند همچون راند قبل تعداد 10 دعوتنامه برای ویزای 489 فامیلی صادر شد.

کف امتیازات در این راند برای رشته های پروراتا و همچنین زمان انتظار برای گرفتن دعوت نامه 189 به شرح زیر می باشد:

 

Occupation ID

Description

Minimum points score

Date of effect

 Waiting Time

2211

Accountants     

80

6/07/2018

3 months

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

80

10/06/2018

4 months

2334

Electronics Engineer

70

 

13/12/2017

10 months

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

70

5/04/2018

6 months

2339

Other Engineering Professionals      

75

26/08/2018

 

2 months

2611

ICT Business and System Analysts

75

27/07/2018

 

3 months

2613

Software and Applications Programmers

70

17/01/2018

9 months

2631

Computer Network Professionals

70

24/05/2018

 

5 months

 

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top