امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

دلایل سرمایه گذاری در کشور استرالیا

  •    از نظر آماری نیز کشور استرالیا به رتبه بندی زیر در سطح جهان دست یافته :
  1.    از نظر کارآفرینی رتبه هفتم
  2.    از نظر زیرساختی و سرمایه انسانی و موسسات تحقیقاتی علمی رتبه دهم
  3.    از نظر رشد اقتصادی رتبه سیزدهم
  4.    سطح بهره وری کشور استرالیا بالاتر از میانگین جهانی است

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top