امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

گزارش رسمی دعوتنامه راند آگوست ۲۰۲۰

اداره مهاجرت استرالیا تعداد دعوتنامه های صادر شده راند آگوست را رسما اعلام کرد.

در این راند تعداد مجموعا ٢۰٠ دعوتنامه به شرح زیر صادر شده است :

١١٠ دعوتنامه جهت ویزای ۱۸۹ با کف امتیاز ۹۰ تا تاریخ ٢٠٢٠.٠٧ و تعداد٩٠ دعوتنامه جهت ویزای ۴۹۱ فامیلی با کف امتیاز ٧۵ تا تاریخ  ٢٠٢۰.٠۶ صادر گردید.

 متاسفانه در این راند برای هیچ کدام از مشاغل پروراتا دعوتنامه صادر نشده است

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top