امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

حزب سبز

بنا بر گزارش SBS، حزب سبز مصم بر کاهش زمان انتظار ویزاهای دائم والدین به 12 ماه است و تصمیم دارد کلیه پروند ه های مانده در این حوزه را که به حدود 97000 پرونده می رسد تا 3 سال بررسی نماید.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top