امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تغییرات جدید در خصوص معیار منافع عمومی (PIC 4020)

PIC4020 معیاری است که در برخی ویزاها از جمله ویزاهای اسکیل ورکر،,ویزای دانشجوئی،ویزای فامیلی،ویزای بیزنس و ویزاهای موقت وجود دارد و بدان معناست که اگر متقاضی این نوع ویزاها هر گونه اطلاعات نادرست و گمراه کننده یا مدارک جعلی در خصوص درخواست ویزای خود به اداره مهاجرت داده باشند، درخواست ویزای آنها رد میشود و بمدت یکسال مجاز به درخواست هرگونه ویزا نخواهند بود.

در تغییرات جدید که از نوامبر امسال(2017 ) اجرائی میشود، با افزایش قدرت اداره مهاجرت در بررسی درخواست ویزاها، زمان یکسال به 10 سال افزایش یافته و این موارد اطلاعات گمراه کننده یا مدارک جعلی می تواند شامل ویزاهای اعطا شده قبلی متقاضی نیز باشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top