امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

تغییرات جدید در خصوص معیار منافع عمومی (PIC 4020)

PIC4020 معیاری است که در برخی ویزاها از جمله ویزاهای اسکیل ورکر،,ویزای دانشجوئی،ویزای فامیلی،ویزای بیزنس و ویزاهای موقت وجود دارد و بدان معناست که اگر متقاضی این نوع ویزاها هر گونه اطلاعات نادرست و گمراه کننده یا مدارک جعلی در خصوص درخواست ویزای خود به اداره مهاجرت داده باشند، درخواست ویزای آنها رد میشود و بمدت یکسال مجاز به درخواست هرگونه ویزا نخواهند بود.

در تغییرات جدید که از نوامبر امسال(2017 ) اجرائی میشود، با افزایش قدرت اداره مهاجرت در بررسی درخواست ویزاها، زمان یکسال به 10 سال افزایش یافته و این موارد اطلاعات گمراه کننده یا مدارک جعلی می تواند شامل ویزاهای اعطا شده قبلی متقاضی نیز باشد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top