امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ23 ژانویه2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 23 ژانویه 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 251 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر گردید. کلیه ماتریکس های 75 تا 120 موفق به دریافت دعواتنامه شدند. و برای سابکلاس 491 نیز تعداد 161 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 120 امتیازی موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی در تاریخ 10 فوریه برگزار خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید..

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top