امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اولویت اصلی شرکت های تکنولوژی استرالیا استخدام نیروهای ماهر متخصص از سراسر جهان

رئیس یک شرکت غیرانتفاعی که هدفش ایجاد تحول دراسترالیا از طریق فعالیت شرکت های تکنولوژی استرالیا است می گوید: با کمک نیروی ماهر خارجی می توان به این پیشرفت رسید .آلکس مکس کولی رئیس مرکز StartupAUS میگوید اولویت شماره اول در شرکتهای تکنولوژی استرالیا استخدام نیروی ماهر میباشد.

مکس کولی انتظار دارد تکنولوژی استرالیا به شرکتهای پیشرو در جهان تبدیل شود و این رویداد با جذب نیروهای ماهر از سراسر جهان تحقق می یابد شرکت های تکنولوژی در سراسر جهان سعی دارند با ارائه این پیشنهادهای نیرویهای متخخصص و با استعداد را جذب کنند البته این امر باعث کاهش فرصت های شغلی برای نیروی کار استرالیا نیست.این بررسی که توسط کمیته توسعه اقتصادی استرالیا(CEDA) به عمل آماده است میگوید طبق این بررسی 70درصد نیروی کاری متخصص با ویزای موقت مشغول به کار هستند و درایالات های نیوساوت ولز و ویکتوریا ساکن هستند وکمترین نرخ بیکاری در این دو ایالت دیده می شود آقای مک کولی میگوید در حقیقت نیروهای کار متخصصی که به استرالیا مهاجرت می کنند بزرگترین محرک برای ایجاد مشاغل در بخش تکنولوژی هستند.
دو شغل  برنامه نویسی(developer) و تحلیلگر ICT  که در سال مالی 2017-2018 بیشترین تعداد ویزاهای تخصصی استرالیا را به خود اختصاص داده اند شورای اتحادیه های صنفی استرالیا جذب نیروی متخصص خارجی باید فقط یک راه حل کوتاه مدت باشد و نباید به رویکردی بلند مدت تبدیل شود.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top