امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

خبر مهم: اعلام ظرفیت لیست مشاغل مهاجرت به استرالیا

سرانجام دولت استرالیا ظرفیت مشاغل جهت سال مالی 2018-2017 را اعلام نمود و به نظر می رسد اتفاقات خوب عمدتا" برای حسابداران ، مهندسین مکانیک، مهندسین صنایع و مهندسین نرم افزار می باشد.

ظرفیت حسابداران با افزایش چشمگیر تقریبا 90% از 250 سهمیه به 4785 سهمیه افزایش داشت که امکان کاهش حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه را در راندهای بعدی ممکن می سازد.

ظرفیت رشته های مهندسی مکانیک، صنایع و تولید افزایش 42% داشته و از 1539 به 2178 سهمیه افزایش یافته است که شرایط دریافت دعوتنامه با حداقل امتیاز کمتر از سال قبل را برای آنها فراهم خواهد کرد.

ظرفیت مهندسی نرم افزار و برنامه نویس نیز با افزایش 540 سهم در این رشته تقریبا" 10% رشد داشته است و از تعداد 5662 به 6202 سهم افزایش یافته که این موضوع نوید خوبی برای متقاضیان این رشته می باشد.

سایر رشته ها عموما" جزو رشته های پر درخواست نبوده و یا تغییر چشمگیری در ظرفیت آنها صورت نگرفته است.

اگر چه تا امروز امتیاز مورد نظر جهت دریافت دعوتنامه کلیه مشاغل همچنان 70 امتیاز و زمان دریافت دعوتنامه با امتیاز 70 تقریبا" 4 هفته بوده ولی پیش بینی میشود در ماه آتی و پس از پایان ارسال دعوتنامه جهت متقاضیانی که از قبل با امتیاز بالا در لیست بوده اند، شامل وضعیت بهتری در دریافت دعوتنامه با حداقل امتیاز باشیم.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top