امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

خبر مهم: اعلام ظرفیت لیست مشاغل مهاجرت به استرالیا

سرانجام دولت استرالیا ظرفیت مشاغل جهت سال مالی 2018-2017 را اعلام نمود و به نظر می رسد اتفاقات خوب عمدتا" برای حسابداران ، مهندسین مکانیک، مهندسین صنایع و مهندسین نرم افزار می باشد.

ظرفیت حسابداران با افزایش چشمگیر تقریبا 90% از 250 سهمیه به 4785 سهمیه افزایش داشت که امکان کاهش حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه را در راندهای بعدی ممکن می سازد.

ظرفیت رشته های مهندسی مکانیک، صنایع و تولید افزایش 42% داشته و از 1539 به 2178 سهمیه افزایش یافته است که شرایط دریافت دعوتنامه با حداقل امتیاز کمتر از سال قبل را برای آنها فراهم خواهد کرد.

ظرفیت مهندسی نرم افزار و برنامه نویس نیز با افزایش 540 سهم در این رشته تقریبا" 10% رشد داشته است و از تعداد 5662 به 6202 سهم افزایش یافته که این موضوع نوید خوبی برای متقاضیان این رشته می باشد.

سایر رشته ها عموما" جزو رشته های پر درخواست نبوده و یا تغییر چشمگیری در ظرفیت آنها صورت نگرفته است.

اگر چه تا امروز امتیاز مورد نظر جهت دریافت دعوتنامه کلیه مشاغل همچنان 70 امتیاز و زمان دریافت دعوتنامه با امتیاز 70 تقریبا" 4 هفته بوده ولی پیش بینی میشود در ماه آتی و پس از پایان ارسال دعوتنامه جهت متقاضیانی که از قبل با امتیاز بالا در لیست بوده اند، شامل وضعیت بهتری در دریافت دعوتنامه با حداقل امتیاز باشیم.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top