امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تحلیل برنامه مهاجرتی اعلام شده از سوی کشور استرالیا سال 2019-2020

بر این اساس ، این تعداد اعلام شده نسبت به سال گذشته حدود 15% کاهش داشته ، البته با توجه آمارهای رسمی مربوط به سال های 2017 و 2018 ؛ تعداد پذیرش چیزی حدود همین 160 هزار ویزا بوده است که با این توصیف ، امکان اینکه سازمان مهاجرت استرالیا امسال با رویکردی واقع بینانه این رقم را ارائه کرده است ، بسیار زیاد است .

 

همچنین درپی این خبر منتشر شده ، قرار است دو سابکلاس ویزای موقت جدید تحت عنوان  Employer Sponsor regional  و skill worker regional   به سابکاس های قبل اضافه شود . شرایط این ویزاها متعاقبا اعلام خواهد شد.

این تصمیم در راستای سیاست های دولت مبنی بر سوق دادن جمعیت مهاجر به مناطق اطراف و کم جمعیت تر و پایین آوردن تمرکز جمعیت از شهر هایی مثل سیدنی و ملبورن و ... اتخاذ شده است.

ظرفیت اعلام شده برای skill worker regional   تعداد 14/000 ویزا می باشد و پس از 3 سال اقامت در مناطق ریجنال واجد شرایط اقامت دائم خواهد بود.

مناطق ریجنال اعلامی از سوی این سازمان تمامی استرالیا به جز سیدنی ، ملبورن ، گلدکوست، پرت و بریزبین می باشد.

زمان دقیق اجرای این دو سابکلاس هنوز اعلام نشده است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top