امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تاخیر در صدور ویزای همسر و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی ده ها هزار استرالیایی

آقای هیل می گوید: "این تاخیرها، زندگی ده‌ها هزار استرالیایی را که از همسر یا شریک زندگی خود در خارج از کشور جدا و در انتظار ویزا هستند تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین طبق آمار وزرات کشور زمان رسیدگی به این ویزا تقریبا به حدود دوسال رسیده است.

وی می گوید: "، قابل درک است که در حال حاضر با مرزهای بسته ، شاهد توقف روند مهاجرت هستیم، اما رسیدگی به تقاضاهای ویزای همسر، میتواند شروع موفقیت آمیزی و آسانی  باشد و جایگاه منطقی برای شروع برنامه مهاجرت ." 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top