امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

تاخیر در صدور ویزای همسر و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی ده ها هزار استرالیایی

نماینده حزب کارگر جولیان هیل ،از دولت فدرال تقاضای رسیدگی به ویزای همسر یا شریک زندگی را دارد وی از دولت فدرال خواست بعد از بهبود آمار کرونا به دلیل اقتصادی و اخلاقی  نسبت به صدور ویزای همسر اقدام نماید. با توجه به این موضوع که متقاضیان این نوع ویزا در استرالیا ارتباط خانوادگی دارند و از روز ورودشان به استرالیا مورد حمایت قرار میگیرند و  همچنین ازنظر اقتصادی می توان از آنها بهره گرفت.

آقای هیل میگوید تعداد صدور این ویزاها باید  "تقاضا محور" باشد.براساس آمار و ارقام وزارت کشور،در سال 2017 -2018 و 2019 نزدیک به چهل هزار ویزا همسر صادر گردید که نسبت به سال 2016 کاهش داشته است.و این کاهش طبق گفته اسکات موریسون در سال 2020 تا 2021 پرونده های مهاجرت به استرالیا نسبت به سال مالی 2018-2019 تعداد پرونده های مهاجرتی ،85 درصد کاهش می یابد.

آقای هیل می گوید: "این تاخیرها، زندگی ده‌ها هزار استرالیایی را که از همسر یا شریک زندگی خود در خارج از کشور جدا و در انتظار ویزا هستند تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین طبق آمار وزرات کشور زمان رسیدگی به این ویزا تقریبا به حدود دوسال رسیده است.

وی می گوید: "، قابل درک است که در حال حاضر با مرزهای بسته ، شاهد توقف روند مهاجرت هستیم، اما رسیدگی به تقاضاهای ویزای همسر، میتواند شروع موفقیت آمیزی و آسانی  باشد و جایگاه منطقی برای شروع برنامه مهاجرت ." 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top