امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

ظرفیت ایالتها جهت سال مالی جدید اعلام شد.

بر اساس ظرفیت اعلام شده ایالتها مجموعا ۱۴۴۰۰ ظرفیت جهت ویزای ۱۹۰ خواهند داشت. با توجه به بسته بودن مرزها، بنظر می رسد متقاضیان ویزای کارآفرینی و همچنان متقاضیان داخل استرالیا (جهت اسکیل ورکر و اسپانسری کارفرما)شانس بهتری جهت دریافت دعوتنامه ایالتی خواهند داشت.
البته ظرفیتهای اعلام شده ایالت با ceiling که قبلا اداره مهاجرت اعلام کرده بود، کمتر اعلام شده است.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top