امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری
021 - 44058186 - 7
immigration.arad@gmail.com

با افزایش گرم شدن کره زمین،حمله کوروکدیل به انسان نیز بیشتر می شود

آدام بریتون متخصص زیست شناسی از دانشگاه چارلز داروین استرالیا گفت: با گرم شدن کره زمین حملات کوروکدیل به انسانها افزایش می یابد گستردگی و پراکندگی جمعیت این خزندگان و گرم شدن جهانی دلیل بر این می شود که در مناطقی که پیش تر در آن ها سکونت نداشتند  و با انسانهایی که پیش تر تعاملی  با آنها نداشته اند بروند. در حال حاضر در مناطق پرجمعیت کوئینزلند تمساح دیده می شود.

این پدیده در اندونزی اتفاق افتاده و هم اکنون کورکودیل ها بخاطر از دست دادن زیستگاه هایشان در مناطقی از این کشور دیده می شوند .

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top