امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

با افزایش گرم شدن کره زمین،حمله کوروکدیل به انسان نیز بیشتر می شود

این پدیده در اندونزی اتفاق افتاده و هم اکنون کورکودیل ها بخاطر از دست دادن زیستگاه هایشان در مناطقی از این کشور دیده می شوند .

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top