امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

با افزایش گرم شدن کره زمین،حمله کوروکدیل به انسان نیز بیشتر می شود

آدام بریتون متخصص زیست شناسی از دانشگاه چارلز داروین استرالیا گفت: با گرم شدن کره زمین حملات کوروکدیل به انسانها افزایش می یابد گستردگی و پراکندگی جمعیت این خزندگان و گرم شدن جهانی دلیل بر این می شود که در مناطقی که پیش تر در آن ها سکونت نداشتند  و با انسانهایی که پیش تر تعاملی  با آنها نداشته اند بروند. در حال حاضر در مناطق پرجمعیت کوئینزلند تمساح دیده می شود.

این پدیده در اندونزی اتفاق افتاده و هم اکنون کورکودیل ها بخاطر از دست دادن زیستگاه هایشان در مناطقی از این کشور دیده می شوند .

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top