امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

ویزای نامزدی و ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج و نامزدی استرالیا به چه کسانی تعلق می گیرد؟

کلیه افرادی که دارای اقامت دائم استرالیا بوده یا سیتیزن استرالیا هستند می توانند همسر و یا نامزد رسمی خود را تحت ویزای ازدواج دعوت کرده و جهت اقامت دائم و موقت آنها اسپانسر شوند. شخص متقاضی قبل از تقاضای ویزای ازدواج استرالیا، باید با همسر خود ازدواج قانونی کرده و مدارک کامل و ثبت شده همچون سند ازدواج را داشته باشد. در ضمن واقعی بودن رابطه دو طرف (قبل و بعد از ازدواج) باید از طریق ارایه مدارک و مستندات کافی اثبات گردد. متقاضی پس از ورود به خاک استرالیا با ویزای ازدواج می تواند از مزایای رایگان شهروندان این کشور استفاده کند.

برای اخذ ویزای ازدواج استرالیا متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد، البته نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که از داخل خاک استرالیا اقدام میشود طولانی تر میباشد. چنانچه داخل استرالیا باشید می توانید جهت ساب کلاس 820-801 (لینکدار) اقدام نموده و چنانچه خارج استرالیا باشید، میتوانید جهت ساب کلاس 309-100 (لینکدار) اقدام نمایید. ویزای ازدواج مرحله اول موقت است و  قابل تبدیل به اقامت دائم استرالیا را دارد.

در ضمن واجدین شرایط ویزای نامزدی نیز می توانند از خارج استرالیا جهت دریافت ویزای نامزدی ساب کلاس 300 اقدام نمایند. ویزای نامزدی نیز مانند ویزای همسر می بایست از طرف شهروند و یا فردی که دارای اقامت دائم استرالیا است اسپانسر شده و طرفین باید حتما یکدیگر را رو در رو ملاقات کرده باشند و قصد ازدواج واقعی در استرالیا داشته باشند. این ویزا نیز موقت بوده و متقاضی می بایست تا 9 ماه پس از صدور ویزا با اسپانسر خود ازدواج کند. 

در ادامه این سابکلاس ها را به تفضیل توضیح خواهیم داد :

 

شرایط اخد ویزای ازدواج متقاضی خارج استرالیا (309 )

متقاضیانی که خارج از استرالیا زندگی میکنند و همسر و یا پارتنر آنها شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشند می توانند جهت دریافت ویزای موقت 2 ساله همسر ساب کلاس 309 اقدام نمایند. پس از 2 سال زندگی مشترک و در صورت داشتن شرایط و مدارک لازم متقاضی واجد شرایط می تواند جهت دریافت اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 100 اقدام نمایند.

پس از اخذ ویزای ازدواج استرالیا چه اتفاقی می افتد؟

 با داشتن این ویزا شما می توانید:

 • تا زمان اخذ ویزای دائم همسر ساب کلاس 100 در استرالیا اقامت داشته باشید.
 • مشغول به کار و تحصیل شوید.
 • از مزایای بیمه درمان رایگان (مدیکر) برخوردار شوید.

 

پس از اخذ ویزای دائم 100:

 • می توانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
 • با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت استرالیا شوید.

 

 

شرایط اخذ ویزای ازدواج متقاضی داخل استرالیا (820)

متقاضیانی که داخل استرالیا زندگی میکنند و همسر و یا پارتنر آنها شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشند می توانند جهت دریافت ویزای موقت 2 ساله همسر ساب کلاس 820 اقدام نمایند. پس از 2 سال زندگی مشترک و در صورت داشتن شرایط لازم متقاضی واجد شرایط می تواند جهت دریافت اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 801 اقدام نمایند.

پس از اخذ ویزای ازدواج استرالیا چه اتفاقی می افتد؟

با داشتن این ویزا شما می توانید:

 • تا زمان اخذ ویزای دائم ساب کلاس 801 در استرالیا اقامت داشته باشید.
 • مشغول به کار و تحصیل شوید.
 • از مزایای بیمه درمان رایگان (مدیکر) برخوردار شوید.

پس از اخذ ویزای دائم 801:

 • می توانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
 • با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت استرالیا شوید.

 

 

شرایط اخذ ویزای نامزدی استرالیا (300)

ویزای نامزدی یک ویزای موقت 9 ماهه است و مخصوص متقاضیانی است که قصد دارند وارد استرالیا شده و با نامزد خود که شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشد طی 9 ماه آینده ازدواج کنند.در این ویزا،  متقاضی می بایست حتما" نامزد خود را بصورت رو در رو ملاقات کرده باشد. پس از ازدواج میتوان جهت ویزای همسر ساب کلاس 801/820 اقدام نمود.

پس از اخذ ویزای نامزدی استرالیا چه اتفاقی می افتد؟

 • قبل از ازدواج با نامزد خود وارد استرالیا شوید.
 • در طول مدت ویزا مشغول به کار و تحصیل شوید.
 • با کسب شرایط لازم جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا اقدام کنید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل و ارسال فرمایید تاشانس موفقیت شما برای دریافت ویزای مورد نظر و یا اقامت استرالیا توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا عضو مارا بررسی گردد

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top