امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

ویزای نامزدی و ازدواج استرالیا

کلیه افرادی که دارای اقامت دائم استرالیا بوده یا سیتیزن استرالیا هستند می توانند همسر خود را تحت ویزای ازدواج دعوت کرده و جهت اقامت دائم و موقت آنها اسپانسر شوند. شخص متقاضی قبل از تقاضای ویزای ازدواج استرالیا، باید با همسر خود ازدواج قانونی کرده و مدارک کامل و سند ازدواج را همراه خود داشته باشد. در ضمن واقعی بودن رابطه دو طرف (قبل و بعد از ازدواج)باید از طریق ارایه مدارک و مستندات کافی اثبات گردد.متقاضی پس از ورود به خاک استرالیا با ویزای ازدواج می تواند از مزایای رایگان شهروندان این کشور استفاده کند.

 

برای اخذ ویزای ازدواج استرالیا متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد. البته نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که از داخل خاک استرالیا اقدام میشود طولانی تر میباشد.چنانچه داخل استرالیا باشید می توانید جهت ساب کلاس 820/801 اقدام نموده و چنانچه خارج استرالیا باشید، میتوانید جهت ساب کلاس 309/100 اقدام نمایید.این نوع ویزا قابل تبدیل به اقامت دائم استرالیا است و معمولا ۲ سال بعد از ازدواج، اگر متقاضی مدارکی دال بر اثبات رابطه واقعی و زندگی مشترک خود داشته باشد ، می تواند جهت اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کند.

 

در ضمن واجدین شرایط ویزای نامزدی نیز می توانند از خارج استرالیا جهت دریافت ویزای نامزدی ساب کلاس 300 اقدام نمایند.ویزای نامزدی نیز مانند ویزای همسر می بایست از طرف شهروند و یا فردی که دارای اقامت دائم استرالیا است اسپانسر شده و طرفین باید حتما یکدیگر را رودررو ملاقات کرده باشند و قصد ازدواج واقعی در استرالیا داشته باشند. این ویزا موقت بوده و متقاضی می بایست تا 9 ماه پس از صدور ویزا با اسپانسر خود ازدواج کند.

 

 

اقامت استرالیا از طریق همسر از ایران(100/309)

متقاضیانی که خارج استرالیا هستند و همسر و یا پارتنر آنها شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشند می توانند جهت دریافت ویزای موقت 2 ساله همسر ساب کلاس 309 اقدام نمایند. پس از 2 سال زندگی مشترک و در صورت داشتن شرایط لازم متقاضی واجد شرایط می تواند جهت دریافت اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 100 اقدام نمایند.

ویژگی ها: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- تا زمان اخذ ویزای دائم همسر ساب کلاس 309 در استرالیا اقامت داشته باشید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- از مزایای بیمه درمان رایگان(مدیکر) برخوردار شوید.

 

پس از اخذ ویزای دائم 100:

1- می توانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

2- با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.

3- اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت استرالیا شوید.

 

 

اقامت استرالیا از طریق همسر از استرالیا(801/820)

متقاضیانی که داخل استرالیا هستند و همسر و یا پارتنر آنها شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشند می توانند جهت دریافت ویزای موقت 2 ساله همسر ساب کلاس 820 اقدام نمایند. پس از 2 سال زندگی مشترک و در صورت داشتن شرایط لازم متقاضی واجد شرایط می تواند جهت دریافت اقامت دائم استرالیا ساب کلاس 801 اقدام نمایند.

ویژگی ها: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- تا زمان اخذ ویزای دائم همسر ساب کلاس 801 در استرالیا اقامت داشته باشید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- از مزایای بیمه درمان رایگان(مدیکر) برخوردار شوید.

 

پس از اخذ ویزای دائم 801:

1- می توانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

2- با کسب شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.

3- اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت استرالیا شوید.

 

 

اقامت استرالیا از طریق ویزای نامزدی(300)

ویزای نامزدی یک ویزای موقت 9 ماهه است و مخصوص متقاضیانی است که قصد دارند وارد استرالیا شده و با نامزد خود که شهروند استرالیا یا نیوزیلند بوده و یا دارای اقامت دائم استرالیا می باشد طی 9 ماه ازدواج کنند.جهت دریافت ویزای نامزدی نیازی به ارایه مدارک با هم بودن وجود ندارد لیکن متقاضی می بایست نامزد خود را بصورت رو در رو ملاقات کرده باشد.پس از ازدواج میتوان جهت ویزای همسر ساب کلاس 801/820 اقدام نمود.

ویژگی ها: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- قبل از ازدواج با نامزد خود وارد استرالیا شوید.

2- مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- با کسب شرایط لازم جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا اقدام کنید.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top