امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

اقدام از طریق سرمایه گذاری در استرالیا مسیر و راهکاری آسان و سریع جهت اخذ اقامت استرالیا برای آن دسته از صاحبان مشاغل، کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که کسب و کار آنها موفق و پر رونق بوده و یا در زمینه مدیریت اجرایی در سطوح عالی دارای سوابق درخشانی می باشند.در روش سرمایه گذاری در استرالیا متقاضی و افراد وابسته پس از طی مراحلی، موفق به دریافت اقامت استرالیا خواهند شد كه بسته به كلاس ويزا، اقامت مي تواند دائم يا موقتِ قابل تبديل به دائم باشد.

ویزای نوآوری در کسب و کار استرالیا ساب کلاس 188

ویزای نوآوری در کسب و کار استرالیا مخصوص متقاضیانی است که تمایل به راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا گسترش یک بیزنس موجود در استرالیا را دارند.با داشتن ویزای نوآوری در کسب و کار استرالیا شما می توانید اعضای خانواده تان را همراهتان به استرالیا بیاورید و در طول مدت ویزای خود به و از استرالیا سفر کنید. حداقل شرایط جهت اقدام این ویزا به قرار زیر است:

ویژگی: 

با داشتن این ویزا شما می توانید:

1- ارسال EOI از طرف متقاضی

2- دریافت دعوتنامه از ایالت اسپانسر کننده و از اداره مهاجرت جهت لاج کردن درخواست ویزا

3- کسب ۶۵ امتیاز در جدول امتیازات ویزای نو آوری تجاری. این امتیاز شامل فاکتورهایی مانند سن، مدرک تحصیلی،‌ گردش مالی، میزان دارایی، سطح زبان، تجربه مدیریت تجاری، صادرات و... می باشد.

4- حداکثر سن 55 سال. البته اگر تجارت شما منافع قابل توجهی برای استرالیا داشته باشد ممکن است از شرط سنی معاف گردید.

5- داشتن سهام در یک یا چند شرکت با مجموع گردش مالی حداقل ۵۰۰ هزار دلار در دو سال از چهار سال گذشته.

6- مجموع اموال و داراییهای شخصی و بیزنسی متقاضی و همسر معادل ۸۰۰ هزار دلار

7- داشتن پیشینه موفق مدیریت در فعالبتهای تجاری

8- تعهد حقیقی جهت راه اندازی و مدیریت تجارتی سودمند در جهت منافع اقتصادی در استرالیا و تعهد به ادامه آن

ویزای کسب و کار نوآوری ساب کلاس 188موقت 4 ساله بوده در موارد خاص امکان تمدید این ویزا به مدت 2 سال دیگر وجود دارد . این ویزا را میتوان بعد از 2 سال و در صورت داشتن شرایط مورد نیاز به اقامت دایم ساب کلاس888 تبدیل نمود.

از‬آنجا که روند ویزاهای سرمایه گذاری نسبتا پیچیده تر از سایر ویزاهاست، توصیه‬ می‌شود‬ قبل‬ از ‬اقدام‬ برای‬ این‌ گونه ‬ویزاها‬ حتما‬ ‬جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

 

ویزای موقت سرمایه گذاری استرالیا ساب کلاس 188

ویزای موقت سرمایه گذاری استرالیا ساب کلاس 188 مخصوص متقاضیانی است که از تجربه لازم در مدیریت و سرمایه گذاری های موفق تجاری برخوردار بوده و و آمادگی دارند تا تجربیات سرمایه گذاری خود را به استرالیا انتقال دهند.متقاضی می بایست مبلغ 1/5 میلیون دلار استرالیا را در یکی ازایالتهای استرالیا به مدت 4 سال سپرده گذاری کند و بعد از مدت 4 سال میتوانند آن را برداشت کرده و در ایجاد یک بیزنس با سرمایه گذاری جدید اقدام نماید. با داشتن این ویزا شما می توانید اعضای خانواده تان را همراهتان به استرالیا بیاورید و در طول مدت ویزای خود به و از استرالیا سفر کنید.

حداقل شرایط جهت اقدام این ویزا به قرار زیر است:

1- ارسال EOI از طرف متقاضی

2- دریافت دعوتنامه از ایالت اسپانسر کننده و از اداره مهاجرت جهت لاج کردن درخواست ویزا

3- کسب ۶۵ امتیاز در جدول امتیازات ویزای نو آوری تجاری. این امتیاز شامل فاکتورهایی مانند سن، مدرک تحصیلی،‌ گردش مالی، میزان دارایی، سطح زبان، تجربه مدیریت تجاری، صادرات و... می باشد.

4- حداکثر سن 55 سال. (موارد استثناء هم می تواند وجود داشته باشد.)

5- مجموع اموال و داراییهای شخصی و بیزنسی متقاضی و همسر معادل 25/2 میلیون دلار استرالیا

6- دارای حداقل سه سال سابقه مدیریتی مستقیم و یا سرمایه گذاری موفق

7- انجام سرمایه گذاری حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا بمدت چهار سال از تاریخ اخذ اسپانسری ایالتی

8- متقاضی یا همسر وی: دارای مالکیت 10 درصد از سود کسب و کار یک بیزنس بوده و یا سابقه مدیریت در یک بیزنس که ارزشش حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا هست را داشته باشید.

9- تمایل واقعی جهت اقامت در ایالت یا منطقه ای که در آن سرمایه گذاری کرده اید (به مدت حداقل دو سال )

ویزای سرمایه گذاری ساب کلاس 188موقت 4 ساله می باشد. این ویزا را میتوان بعد از 2 سال و در صورت داشتن شرایط مورد نیاز به اقامت دائم ساب کلاس888 تبدیل نمود.

از‬آنجا که روند ویزاهای سرمایه گذاری نسبتا پیچیده تر از سایر ویزاهاست، توصیه‬ می‌شود‬ قبل‬ از ‬اقدام‬ برای‬ این‌ گونه ‬ویزاها‬ حتما‬ ‬جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

 

ویزای تمدید ساب کلاس 188 استرالیا

ویزای تمدید ساب کلاس 188 استرالیا را میتوان در شرایط خاص تا 2 سال دیگر و تا زمان داشتن شرایط لازم جهت درخواست ویزای دائم ساب کلاس 888 تمدید نمود. شرایط لازم جهت تمدید ویزای نوآوری در کسب و کار استرالیا به شرح زیر می باشد:

1- دارا بودن ویزای نوآوری 188 به مدت حداقل 3 سال

2- مدارک مبتنی بر نیاز به ماندن شما در ایالت مربوطه جهت راه اندازی بیزنس اصلی

3- دارا بودن اسپانسری معتبر از ایالت مربوطه

4- دارا بودن سهام در یک یا چند بیزنس اصلی در استرالیا به مدت حداقل 2 سال قبل از درخواست تمدید

5- تعهد به ادامه داشتن سهام در بیزنس استرالیا و مدیریت مستقیم و روزمره بیزنس و تصمیم گیری های مربوطه

 

 

ویزای دائم سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار (زیرگروه 888)

ویزا دائم نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری 888 مرحله دوم از ویزای موقت نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری زیر گروه 188 است. متقاضیان این ویزا میتوانند پس از تامین شرایط لازم ویزای موقت نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری ساب کلاس 188 برای این ویزا اقدام نمایند.

با داشتن اقامت دائم ساب کلاس 888 شما و خانواده تان می توانید:

1- به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید.

2- در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید.

3- از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.

4- درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.

5- اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.

6- تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

7- به مدیریت یا مالکیت کسب و کار و یا سرمایه گذاری خود در استرالیا ادامه دهید.

 

شرایط کلی مورد نیاز ویزای دائم 888:

1- داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری و نوآوری در کسب و کار

2- برآوردن تمامی شرایط ویزای موقت

3- دولت ایالتی و یا منطقه ای اسپانسر شما، حمایت خود را از فعالیت های کسب و کار و یا سرمایه گذاری شما لغو نکرده باشد.

4- متقاضی و همسر وی در کسب ویا سرمایه گذاری غیر قانونی هیچ نوع فعالیتی نداشته اند.

5- متقاضی قوانین کشور مشترک منافع استرالیا را درخصوص مهاجرت، مالیات، بیمه و روابط محیط کاری رعایت کرده باشد.

6- تعهد واقعی متقاضی مبنی بر ادامه فعالتهای تجاری یا سرمایه گذای در استرالیا

7- جهت اخذ این ویزا نیاز به ثبت ابراز علاقه مندی (EOI) و دریافت دعوتنامه نیست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل و ارسال فرمایید تاشانس موفقیت شما برای دریافت ویزای مورد نظر و یا اقامت استرالیا توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا عضو مارا بررسی گردد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top