امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

خدمات ترجمه

با افتخار اعلام میدارد دپارتمان ترجمه این موسسه با بهره گیری از دانش مترجمان رسمی دادگستری و مترجمان رسمی ناتی (NAATI) و زیر نظر وکیل رسمی مهاجرت خانم سودابه حریری که خود از مترجمان تایید شده سازمان ناتی می باشد، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی دادگستری و ترجمه مورد تایید موسسه ناتی استرالیا به متقاضیان محترم می باشد.
 
دپارتمان ترجمه با رعایت همه استانداردهای مورد درخواست اداره مهاجرت استرالیا و سازمانهای ارزیابی کننده تمام تلاش خود را جهت ارائه سرویس مناسب در کمترین زمان و با کمترین هزینه می نماید.
 
در این دپارتمان تاییدیه و مهر کپی برابر اصل مدارک شما توسط وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا به صورت رایگان انجام می پذیرد.
 
امکان تحویل و دریافت مدارک به صورت غیر حضوری امکان پذیر می باشد.

 

 

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top