امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

برنامه بودجه دولت استرالیا برای مهاجرت به استرالیا امروز 6 اکتبر تصویب شد.

برنامه بودجه دولت استرالیا امروز 6 اکتبر تصویب شد.بر این اساس شرایط ظرفیت مهاجران در سال جاری 2021-2020 بشرح ذیل میباشد:

ظرفیت برنامه مهاجرتی استرالیا امسال طبق اعلام قبلی 160000 خواهد بود.

استریم ویزای خانوادگی با افزایش حدود 60% به 77300 ظرفیت افزایش می یابد.

  • استریم ویزای تلنت استرالیا،ویزای کارآفرینی استرالیا،ویزای سرمایه گذاری استرالیا و ویزای اسپانسری کارفرما در گروه ویزای اسکیل ورکر استرالیا در اولویت خواهند بود.
  • ظرفیت ویزای تلنت با افزایش 3 برابری به 15000 ظرفیت تغییر کرد.
  • ظرفیت ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا به 13500 افزایش یافت.
  • متقاضیان داخل استرالیا (برای ویزاهای مختلف)که اسپانسر آنها در مناطق ریجنال است در اولویت خواهند بود.
  • داشتن نمره زبان جهت متقاضیان ویزای ازدواج و اسپانسری آنها اجباری خواهد بود.

برای ویزای بشر دوستانه 13750 ظرفیت اعلام شد.
همچنین دولت برای کلیه دارندگان ویزای استرالیا که در دوران کرونا نتوانستند به این کشور سفر کنند تمهیداتی در نظر گرفته است که شامل برگشت هزینه ویزا،برداشتن شروط روی ویزا و تمدید ویزا میباشد.

برای بررسی شرایط با وکیل رسمی مهاجرت استرالیا عضو مارا، سرکار خانم حریری در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top