امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

تغییرات لیست مشاغل استرالیا سال مالی 2018 - 2017

لیست مشاغل استرالیا در سال مالی جدید دیروز اول جولای اعلام شد. خوشبختانه تغییرات چشمگیری به چشم نمیخورد و تعداد مشاغل اضافه شده بیشتر از حذف شده می باشد. تغییرات عمده را در ادامه این مطلب مشاهده می نمایید.

سن اقدام جهت ویزاهای اسکیل ورکر به 45 سال کاهش یافت.
تعدادی از مشاغلی که در تغییرات اخیر آپریل از لیست اسپانسری ایالتها حذف شده بودند، مجدد به لیست اسپانسری اضافه شدند، مشاغلی مانند مهندسی مواد، شیمی، دستیار مهندس عمران و ...
تغییرات در لیست اصلی (MLTSL):
در این لیست 178 رشته شغل وجود دارد . یک رشته جدید به این لیست اضافه شد:

کارشناس امنیت شبکه    ICT Security Specialist و 6 رشته زیر از این لیست حذف شد:

133513 Production Manager (Mining)
231212 Ship's Engineer
231213 Ship's Master
231214 Ship's Officer
253211 Anaesthetist
272314 Psychotherapist

 

تغییرات در لیست STSOL:
در این لیست 253 رشته شغل وجود دارد. 18 رشته شغل به این لیست اضافه شدند که مهمترین آنها عبارتند از:

132511 Research and Development Manager
133512 Production Manager (Manufacturing)
133513 Production Manager (Mining)
211212 Music Director
211299 Music Professionals nec
212111 Artistic Director
231111 Aeroplane Pilot
231113 Flying Instructor
231114 Helicopter Pilot
253211 Anaesthetist
254212 Nurse Researcher
261212 Web Developer
263299 ICT Support and Test Engineers nec
313199 ICT Support Technicians nec
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
351211 Butcher or Smallgoods Maker
393213 Dressmaker or Tailor
639211 Retail Buyer

و 33 رشته شغل از این لیست حدف شدند که مهمترین آنها عبارتند از:

111111 Chief Executive or Managing Director
111211 Corporate General Manager
134411 Faculty Head
135111 Chief Information Officer
139912 Environmental Manager
149411 Fleet Manager
149915 Equipment Hire Manager
211213 Musician (Instrumental)
224113 Statistician
224311 Economist
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum)
233999 Engineering Professionals nec
234211 Chemist
234312 Environmental Consultant
234313 Environmental Research Scientist
234399 Environmental Scientists nec
234515 Botanist
234516 Marine Biologist
234518 Zoologist
234911 Conservator
234913 Meteorologist
234914 Physicist
242111 University Lecturer
242112 University Tutor
261211 Multimedia Specialist
261399 Software and Applications Programmers nec
262112 ICT Security Specialist
272211 Minister of Religion
394212 Picture Framer
612112 Property Manager
612113 Real Estate Agency Principal
612114 Real Estate Agent
612115 Real Estate Representative

جزئیات مربوط به وضعیت اسپانسری و ظرفیت مشاغل هنوز اعلام نشده است.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top