امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

کاهش امتیاز مشاغل غیر پروراتا به 70 امتیاز و افزایش تعداد دعوتنامه

گزارش آخرین راند دعوتنامه جولای 2018 حاکی از افزایش تعداد دعوتنامه به 1000 عدد و کاهش امتیاز مشاغل غیر پروراتا به 70 امتیاز میباشد.

این موضوع خبر خوبی جهت متقاضیان اسکیل ورکر میباشد.

  • info@takvisa.com

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top