امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

بسته ماندن مرزهای استرالیا تا ماه ژوئن

با توجه به خطرغیرقابل  قبول شیوع کرونا در بین سایر کشورها،وزیر بهداشت استرالیا آقای گرگ هانت در روز گذشته بر اساس توصیه ارائه شده از سوی کمیته اصلی حفاظت سلامت استرالیا و مقام ارشد درمانی استرالیا ،پروفسور پل مجددا سه ماه نسبت به بسته بودن مرزها اقدام کرد. 

و با توجه به تمدید سه ماه مدت بسته بودن این مرزها به 15 ماه خواهد رسید.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top