امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

کمک سفارت استرالیا اقشار محروم در ایران

در پی تورم و افزایش قیمت مواد غذایی اصلی در ایران ،سفارت استرالیا در همکاری با "انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان"به اقشار محروم و به منظور فراهم کردن غذاهای مغذی برای کودکان کار و خیابان در طول سال گذشته اقدام به یک سالن غذاخوری و آشپزخانه در یکی از مناطق محروم کرج نموده است.

این واکنش کمک فراوانی به جذب کودکان کار و خیابان حتی بسیاری از پناهندگان افغان داشته است، در مکان فوق می توانند به برنامه های جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر ، امدادگران اجتماعی خدمات پزشکی، و سایر خدمات آموزشی دسترسی بصورت رایگان داشته باشند.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top