امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

قانون" مرگ آسان " در ایالت ویکتوریای استرالیا اجرا می شود

بیماران بزرگسالی که از این بیماری رنج میبرند و درد غیرقابل تحملی را تجربه می کنند و به انها گفته شده که فقط شش ماه زنده خواهند ماند یا دوازده ماه برای بیماری های مرتبط عصبی مغز می توانند از پزشک خود بخواهند تا به خاتمه دادن به زندگیشان به آنها کمک کند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top