امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اطلاعیه ایالت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا اعلام کرد که برنامه اسپانسری این ایالت تا زمان اعلام برنامه مهاجرتی سال جدید 2021-2020 بسته خواهد بود و متقاضیان قادر نخواهند بود جهت سابکلاس زیر اقدام کنند:

اسکیل ورکر ساب کلاس 190-491.

ویزای موقت سرمایه گذاری ساب کلاس 188A-188B-188C-188E.

ویزای دائم سرمایه گذاری ساب کلاس 132A-132B.

این ایالت به محض اعلام برنامه مهاجرتی،ظرفیت جدید را اعلام و لیست مشاغل را اعلام خواهد نمود.

 

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top