امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعام نتایج رسمی راند اکتبر ۲۰۲۰

بر اساس گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا،در راند اکتبر جمعا 110 دعوتنامه صادر بشرح زیر صادر شد:

  • 30دعوتنامه برای ویزای 189 با کف امتیاز 65.
  • 80 دعوتنامه برای ویزای 491  فامیلی با کف امتیاز 65.

 کف امتیاز در این راند 65 بوده و بیشتر گروههای پزشکی از جمله پرستارها موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

 در طی 4 ماه گذشته (در سال مالی جدید) جمعا حدود 1000 دعوتنامه برای ویزای 189 و 400 دعوتنامه برای ویزاهای 491 صادر گردیده است.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا،با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top