امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 17 مارچ 2020 برگزار گردید.

طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 89 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر شد. کلیه ماتریکس های 75 تا 120 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 28 دسامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 97 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 105 امتیازی و همچنین 65 امتیازی هایی که تا تاریخ 31 ژانویه 2020 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

راند بعدی تا تاریخ 2 آوریل 2020 برگزار خواهد شد.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top