امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری
021 - 44058186 - 7
immigration.arad@gmail.com

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا فهرست وزرای جدید خود را اعلام کرد

موریسون بعد از پیروزی در انتخابات فدرال ،فهرست وزرای جدید را اعلام کرد او در کابینه جدید دولت فدرال پیتر داتون را به عنوان وزیر امور داخلی و دیوید کلمن را به عنوان وزیر مهاجرت خود معرفی کرد. همچنین بسیاری از وزرای ارشد را در پست های قبلی خود نگه داشت و اعضای یک وزراتخانه 40 نفره را اعلام کرد.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top