امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

آخرین اخبار در خصوص امکان تغییر قوانین شهروندی استرالیا

پس از اعلام تغییرات اخیر در مورد تغییر نام لیست مشاغل استرالیا و حدف تعدادی از مشاغل از لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا، اینبار خبری در مورد تغییرات مهم قوانین شهروندی (سیتیزنشیپ) توسط نخست وزیر استرالیا اعلام شد.

از مهمترین تغییرات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

تغییر و سخت گیری بیشتر در آزمون سیتیزنشیپ
توانایی متقاضی در زبان (معادل نمره ? در ایلتس)
افراد باید نشان دهند که برای جامعه استرالیا مفید بوده اند و تعامل داشته اند (شامل کار کردن، عضویت در سازمانها یا باشگاه های مختلف و ...)
عدم سوء پیشینه فرد و عدم خشونت خانوادگی و جرائم سازمان دهی شده
افزایش زمان اقامت دائم به 4 سال

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top