امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

بازگشایی مجدد اسپانسری ایالت ویکتوریا

ویکتوریا مجددا’ و تا اعلام برنامه اصلی مهاجرت در سال مالی جدید، اسپانسری موقت خود را برای ویزاهای اسکیل ورکررو سرمایه گذاری ادامه میدهد.

تعداد ظرفیت های در نظر گرفته شده در این ایالت به شرح زیر است :
تعداد ۶۰۰ ظرفیت برای ساب کلاس ۱۹۰.
تعداد ۲۰۰ ظرفیت برای ساب کلاس ۴۹۱.
تعداد ۴۰۰ ظرفیت برای ویزاهای سرمایه گذاری.

 

بر اساس اعلام این ایالت، تا کنون بیش از ۲۴۰۰ درخواست برای ویزاهای کاری و بیش از ۴۸۰ درخواست نیز برای ویزاهای سرمایه گذاری در این ایالت به ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top