امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

راند دعوتنامه ماتریکس کانبرا در مورخه 11 سپتامبر 2020 برگزار شد.

راند ماتریکس کانبرا در مورخ 11 سپتامبر 2020 برگزار شد.دعوتنامه های صادره بشرح ذیل میباشد:

12 دعوتنامه جهت دارندگان ویزای 457 / 482 .

6 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 190 .

6 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 491.

مجموعا 140 دعوتنامه نیز از لیست مشاغل ضروری دوران کرونا (PMSOL) صادر گردید که بشرح زیر میباشد:

76 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 190 .

64 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 491.

راند بعدی حدود 25 سپتامبر برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top