امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس کانبرا در مورخه 11 سپتامبر 2020 برگزار شد.

راند ماتریکس کانبرا در مورخ 11 سپتامبر 2020 برگزار شد.دعوتنامه های صادره بشرح ذیل میباشد:

12 دعوتنامه جهت دارندگان ویزای 457 / 482 .

6 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 190 .

6 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 491.

مجموعا 140 دعوتنامه نیز از لیست مشاغل ضروری دوران کرونا (PMSOL) صادر گردید که بشرح زیر میباشد:

76 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 190 .

64 دعوتنامه جهت اسپانسری ساب کلاس 491.

راند بعدی حدود 25 سپتامبر برگزار می گردد.

 

.جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top