امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ایالتی ACT در مورخه 14 اکتبر2019 برگزار گردید

راند دعوتنامه ایالتی  Octمورخه14 اکتبر 2019 برگزار گردید و 402 دعوتنامه صادر شد. کلیه افراد 65 امتیاز به بالا دعوتنامه گرفتند و 60 امتیازیهای که بین 14 اپریل تا 30 اپریل 2019 هم درخواست خود را لاج کرده بودند ، موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

 

 

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top