امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

استرالیا در صدر و ایران و افغانستان در انتهای جدول وضعیت آزادی بیان

براساس گزارش موسسه غیر دولتی خانه آزادی با عنوان " رسانه ها و آزادی " به بررسی وضعیت آزادی رسانه ها و وجود رسانه های مستقل آزاد در کشورها پرداخت است که در این گزارش ایران و افغانستان از کشورهایی هستند که بدترین وضعیت را در میان کشورهای دنیا از نظر آزادی رسانه ها دارد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top