امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعلام نتایج رسمی راند ژانویه 2021

بر اساس گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا،در راند ژانویه جمعا 363 دعوتنامه صادر بشرح زیر صادر شد:

200 دعوتنامه برای ویزای 189 با کف امتیاز 65.
163 دعوتنامه برای ویزای 491 فامیلی با کف امتیاز 65.
گروههای شغلی زیر موفق به دریافت دعوتنامه شدند.راند بعدی در ماه اپریل 2021 برگزار خواهد شد.
2544 Registered Nurses: 1272539 Other Medical Practitioners: 58
2533 Specialist Physicians: 40
2534 Psychiatrists: 33
2349 Other Natural and Physical Science Professionals: 24
2339 Other Engineering Professionals: 22
2723 Psychologists: 17
2535 Surgeons: 10
2336 Mining Engineers: 4
2346 Medical Laboratory Scientists: 1

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top