امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

نارضایتی مشتریان ازکار ناشایست یک کافه شیک در سیدنی

شکایت از یک کافه شیک در سیدنی که در این کافه وجیمایت روی نان تست به صورت یکنواخت مالیده نشده و مشتریانش مدعی شده اند که این کافه حق طبیعی داشتن یک نان تست که وجیمایت به صورت یکنواخت برروی آن مالیده شده باشد را از آنها محروم کرده است .و مشتریان این کافه را به انجام عمل ناشایست در مورد فرهنگ غذایی استرالیا می دانند.

یکی از مشتریان این عمل را جنایت و دیگری خواستار اسم و آدرس جهت انتشار کافه فوق شده است .بی احترامی مطلق ،عمل زشت ،غیرقابل قبول و غیر استرالیایی از دیگر عباراتی هستند که مردم در بیان نظراتشان از آنها استفاده کرده اند .حتی یکی از کاربران نوشته است که کمیسیون سلطنتی باید به این موضوع ورود کند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top