امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

نارضایتی مشتریان ازکار ناشایست یک کافه شیک در سیدنی

یکی از مشتریان این عمل را جنایت و دیگری خواستار اسم و آدرس جهت انتشار کافه فوق شده است .بی احترامی مطلق ،عمل زشت ،غیرقابل قبول و غیر استرالیایی از دیگر عباراتی هستند که مردم در بیان نظراتشان از آنها استفاده کرده اند .حتی یکی از کاربران نوشته است که کمیسیون سلطنتی باید به این موضوع ورود کند.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top