امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

اعلامیه رسمی ایاالت South Australia در خصوص باز کردن اسپانسری سه شغل جدید

پیرو اخبار منتشر شده در تاریخ 11 مارچ 2019 از سوی سازمان مهاجرت استرالیا ، امروز 13 مارچ ایالت South Australia  در خبری برای 3 شغل زیر در لیست (SNOL) State Nomination Occupation اعلام نیاز کرد.

این بدین معناست که در حال حاضر این سه شغل شانس بیشتری برای گرفتن دعوتنامه ازکشور استرالیا به نسبت  سایر 33 شغل اضافه شده ی جدید را دارند:

224113

Statistician         

       

 

261211

          Multimedia Specialist      

 

 

261399

Software and Applications Programmers nec

 

 

 

همچنین 32 شغل زیر نیز به لیست (SSL)  Supplementary Skilled این ایالت اضافه شد :

ANZSCO

Occupation

Skills Assessing Authority

121314

Deer Farmer

VETASSESS

121315

Goat Farmer

VETASSESS

139912

Environmental Manager

VETASSESS

211213

Musician (Instrumental)

VETASSESS

224113

Statistician

VETASSESS

224311

Economist

VETASSESS

233611

Mining Engineer (Excluding Petroleum)

Engineers Australia

233612

Petroleum Engineer

Engineers Australia

233999

Engineering Professionals nec

Engineers Australia

234211

Chemist

VETASSESS

234212

Food Technologist

VETASSESS

234312

Environmental Consultant

VETASSESS

234313

Environmental Research Scientist

VETASSESS

234399

Environmental Scientist nec

VETASSESS

234412

Geophysicist

VETASSESS

234413

Hydrogeologist

VETASSESS

234511

Life Scientist (General)

VETASSESS

234513

Biochemist

VETASSESS

234514

Biotechnologist

VETASSESS

234515

Botanist

VETASSESS

234516

Marine Biologist

VETASSESS

234517

Microbiologist

VETASSESS

234518

Zoologist

VETASSESS

234599

Life Scientists nec

VETASSESS

234911

Conservator

VETASSESS

234912

Metallurgist

VETASSESS

234913

Meteorologist

VETASSESS

234999

Natural and Physical Science Professionals nec

VETASSESS

242111

University Lecturer

VETASSESS

313213

Telecommunications Network Planner

Engineers Australia

322312

Pressure Welder

TRA

361112

Horse Trainer

TRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مشاغل زیر از لیست STSOL  این ایالت حذف گردید:

  • Chemical Plant Operator 
  • Visual Arts and Crafts Professionals
  • Library Technician
  • Watch and Clock Maker
  • Textile, Clothing and Footwear Mechanic

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top