امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

دولت استرالیا ویزاهای مناطق ریجنال را برای ویزای اسکیل ورکر افزایش داده است

دولت استرالیا اعلام کرده است که ویزا های مناطق ریجنال را برای ویزای اسکیل ورکر تا 23000 عدد افزایش داده است.در نوامبر امسال دو سابکلاس ویزای موقت ریجنال معرفی و اجرا میشوند که یکی ویزای موقت ریجنال جاب آفر سابکلاس 494 و دیگری ویزای اسکیل ورکر491 هستند که به ترتیب دارای ظرفیت 9000 و 14000 در طول برنامه مهاجرت سالانه ی 160000 نفری هستند.

دارندگان این نوع ویزا باید حداقل سه سال را در مناطق ریجنال بگذرانند تا بتوانند شوند برای دریافت اقامت دائم واجد شرایط شوند.ویزای جدید دائم ریجنال سابکلاس 191در سال 2020 معرفی خواهد شد.درخواست کنندگان ویزای جاب آفر برای مناطق ریجنال 15 امتیاز دریافت می کنند. هم چنین دولت استرالیا اعلام کرده که 10 امتیاز اضافه در اختیار درخواست کنندگان با همسران با مهارت قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top