امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 24 فوریه 2020 برگزار گردید.

راند دعوتنامه ماتریکس ACT درتاریخ 24 فوریه 2020 برگزار گردید. طبق گزارش های رسمی در این راند تعداد 171 دعوتنامه برای سابکلاس 190 صادر گردید. کلیه ماتریکس های 75 تا 110 امتیازی و ماتریکس های  70 امتیازی که تا تاریخ 30 نوامبر 2019 درخواست خود را لاج کرده بودند، موفق به دریافت دعوتنامه شدند. 

برای سابکلاس 491 نیز تعداد 79 دعوتنامه صادر گردید و تمام ماتریکس های  70 تا 95 امتیازی موفق به اخذ دعوتنامه شدند.راند بعدی تا تاریخ 12 مارچ 2020 برگزار خواهد شد.

 

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top